Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

7 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

Resultater fra en landsomfattende kommuneundersøkelse

Denne rapporten viser status i Norge i 2013 for den kommunale tjenesten «forebyggende hjemmebesøk til eldre». Søkelyset rettes på utbredelse, innhold og planer i kommunene. Forrige nasjonale kartlegging ble gjennomført i 2003. Kartleggingen er en følge av Helse- og omsorgsdepartementets utviklingsprogram for å sikre økt kunnskap om forebyggende arbeid innenfor eldreomsorgen. 

Les rapporten her