Helse og omsorgsdepartementet har utnevnt fem regionale sentre for omsorgsforskning, ett i hver av de gamle helseregionene. Sentrene er knyttet til Høgskolene i Nord-Trøndelag, Bergen, Gjøvik og Telemark, samt til universitetene i Tromsø og Agder. Sentrene skal være forsknings og kompetansesentre som skal samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.

Velg region:

Senter for omsorgsforskning: Nord–Norge, Midt-Norge, Vest, Sør, Østlandet