Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Senterets mandat er å samle, produsere, og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.

Tidsskrift for omsorgsforskning

Et tidsskrift med reportasjer, vitenskapelige artikler og fagartikler innen omsorgsarbeid. Klikk her for å abonnere på Tidsskrift for omsorgsforskning.

Omsorgsbiblioteket

Åpner 2016. Et nettbasert bibliotek hvor omsorgsforskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert. Her kan du lese mer om Omsorgsbiblioteket.

Foto Kristin Skrede og Brita C. Aaslie-Fjell 1

Bedre og billigere

34 % av kommunene har innført hverdagsrehabilitering. Nå bør kanskje resten komme etter?

Marianne Skinner

Nytt akuttmottak i alle kommuner

Siden 1. januar har kommunene vært pålagt å ha tilbud om en kommunal akutt døgnenhet. Forsker Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU på Gjøvik har tatt tempen...

Christine Øye

Tvang i omsorgstjenesten

Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter...

Lykt

Åtte kommuner i skjønn forening!

I 2005 opprettet Midt-Troms regionråd en interkommunal enhet som skulle arbeide med kvalitetsutvikling i helse og omsorg. Enheten, som skal opplyse og vise v...

Terje Hagen

Lite svette i folkehelse-satsing

Åtte av ti kommuner bruker mer penger på folkehelsearbeid enn tidligere. Pengene går først og fremst til saksbehandlere og møter.

Aud_Obstfelder_ Björn_Gustafsson

NTNU får Senter for omsorgsforskning

Første januar fusjonerte Høgskolen i Gjøvik med NTNU. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Nye NTNU huser 38 000 studenter og 6 400 ansatte og får et b...

Anders Grimsmo

Lar spesialisten være sjefen

«Det er spesialistene som har kunnskapen, så da vet de best.» Slik tenker mange kommunale helseledere. Dermed sier de farvel til likeverd i samarbeid med spe...

Du_og_jeg_skal_gjore_jobben_for_web.jpg

Du og jeg skal gjøre jobben

Du og jeg skal utføre 25 prosent av omsorgsarbeidet i Norge i framtiden. Hvor mye utfører vi i dag, og hva slags arbeid vil vi helst påta oss?

Aud Obstfelder

Smarte pilleesker ikke nok

Det er når teknologi tas i bruk at den får mening for brukerne. Men behovene til brukerne og situasjonen teknologien skal benyttes i snakkes det lite om.

Siljesveen

Forebyggende bortebesøk?

Eldre synes det er hyggelig med forebyggende hjemmebesøk fra kommunen. Men nytten av besøkene er mer usikker. Gruppemøter kan være et alternativ.

Frode Fadnes Jacobsen

Trivsel i sykehjemmet

Etter et seminar i hovedstaden om hverdagen i norske sykehjem blir vi sittende å prate med en av foredragsholderne. Frode Fadnes Jacobsen har, blant veldig m...

Knut_Øvsthus_og_Bodil_Ravneberg

Nye blikk på omsorgsteknologi

Kva skal til for at du og eg tar i bruk teknologi som kan hjelpe oss? Forskarar på Høgskulen i Bergen (HiB) skal no finne ut kva som skal til for at menneske...

Du_og_jeg_skal_gjore_jobben_for_web.jpg

Landskonferanse i Aktiv omsorg

Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - sør, har utviklet et landsomfattende opplæringstilbud i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet....

Tre_millioner_til_omsorgsforskning_for_web

Nytt veikart til velferdsteknologi

For en tid siden lanserte KS et «Veikart til velferdsteknologi». Et verktøy som ble utviklet for å hjelpe kommunene i gang med denne typen teknologi. Nå har...

Jim_Skarli_for_web

Pårørende trenger ulike tiltak

Pårørende har ulike behov for å kunne utføre omsorg og tilsyn hos nære familiemedlemmer. Men noen felles ønsker har de til kommunen.

Knut_Øvsthus_for_web

Tre millioner til omsorgsforskning

Lindås kommune, med sine åtte tusen innbyggere, er med på Norges største forskningsprosjekt angående omsorgsteknologi. Forskerne ved Senter for omsorgsforskn...

Aud Obstfelder, Nina Olsvold og Tone Elin Mekki. Foto: Sally Rosendahl, Marte Neverdal og Høgskolen i Bergen

Hva ønsker du deg til valget?

Helse- og omsorgssektoren er ikke den som har ropt høyest under valgkampen, derfor bestemte vi oss for å gi den ordet. Spørsmålet var som følger: Hvis du kun...

Elisabeth Aase

Har eldresentrene gått ut på dato?

De unge eldre vil ikke sette sine ben i de tradisjonelle eldresentrene. Hva skal vi gjøre med det? spør Pensjonistforbundet. Elisabeth Aase var den som fikk...

Velg region

Senter for omsorgsforskning er lokalisert i de tidligere helseregionene. Senteret er tilknyttet universiteter og høgskoler, og består av ansatte innen forskning, kommunikasjon og administrasjon.


Nord


Midt


Vest


Sør


Øst