Kommunal omsorg -i plan?

6 Kommunal omsorg – i plan?

Status 2011 – utfordringer mot 2025, 2. utgave

Senter for omsorgsforskning Sør, ved avdeling Høgskolen i Telemark fikk i oktober 2008 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av status i omsorgsplanarbeidet i norske kommuner. Hovedspørsmålet var hvilken retning planarbeidet har og hvilke utfordringer som ligger i dette arbeidet. Data ble samlet inn i mai 2009 og presentert i Rapport nr. 1, 2009: Disch og Vetvik: Framtidas omsorgsbilde, slik det ser ut på tegnebrettet, Senter for omsorgsforskning-Sør. 

Les rapporten her