Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

5 Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Status per 2012/2013

I denne rapporten presenteres resultater fra en delstudie om øyeblikkelig hjelp døgntilbud som inngår i prosjektet «Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner». Det bygger på funn fra en undersøkelse av søknadene om tilskudd til etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra Helsedirektoratet i 2012 og 2013. 

Les rapporten her