Om å bli vernepleier på jobben; -en modell for utdanning i helse- og sosialfag

2 –En modell for utdanning i helse- og sosialfag:

Evaluering av Modulbasert kompetanseheving i bachelor vernepleie deltid ved Høgskolen i Telemark 2009–2013.

ProsjektetModulbasert kompetansehevinger lokalt forankret i et samarbeide mellom Skien og Porsgrunn kommuner og Høgskolen i Telemark. Det startet med at disse kommunene så behov for kompetanseheving av personalet i omsorgen for funksjonshemmede. Antallet ansatte med høgskoleutdanning innen kommunale tjenester for funksjonshemmede var betydelig lavere enn innen omsorgstjenesten generelt. Dette bekymret kommunene som satset på et samarbeid med Høgskolen i Telemark om et forprosjekt, ledet av to høgskolelektorer, for å kartlegge kompetansebehovet. Prosjektet viste godt samsvar mellom behovet for kompetanse og innholdet i fagplanen i bachelor vernepleie ved Høgskolen.

Les rapporten her