0114

1: Modulbasert kompetanseheving

Samspill mellom høgskole og praksisfelt
Om Bachelor vernepleie, deltid

Modulbasert kompetanseheving: -Samspill mellom høgskole og praksisfelt. Om Bachelor vernepleie deltid

Rapporten er i hovedsak om hovedprosjektet kalt «Modulbasert kompetanseheving» som handler om samhandling om utdanning mellom høgskolen i Telemark og to kommuner om bachelor vernepleie deltid. Gjennom prosjektet ble det tatt opp 19 studenter som var fast ansatt i samarbeidskommunene, og som ikke kunne tas opp gjennom ordinært opptak. Bakgrunnen for prosjektet var en henvendelse fra tjenester for mennesker med utviklingshemming om kompetansebehov og mulighet for samarbeid om kompetanseheving av fast ansatte innen tjenesteområdet i samarbeidskommunene.

Les rapporten her