Vold i nære relasjoner

7 Vold i nære relasjoner

Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep – med fokus på hjemmetjenestens pasienter

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Skien kommune, Høgskolen i Telemark og Senter for Omsorgsforskning Sør. Prosjektet ble gjennomført i perioden 1. august 2012 til 31.mai 2013 og er finansiert av det det regionale forskingsfondet «Oslofjordfondet» og av Høgskolen i Telemark. Prosjektet er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 

Mål for prosjektet var å rette søkelyset på kunnskap, kompetanse og organisering som har innvirkning på hjemmetjenesten evne til å gi hensiktsmessige tjenester til eldre ofre for overgrep. Rapportens hensikt er å formidle konkrete og praktiske tiltak og anbefalinger som kan implementeres i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Skien kommune. 

Det er gjennomført individuelle og gruppeintervjuer av pleiere, ledere og annet nøkkelpersonell i Skien kommune. Intervjuene vektla arbeidsmetoder, internt samarbeid og samhandlingsarenaer utenfor egen tjeneste, samt behovet for prosedyrer og utredningsverktøy. 

Les rapporten her