Fastlegesykepleier-ordningen

6 Fastlegesykepleier-ordningen

Evaluering av medarbeideres tilfredshet med ordningen

Nedslagsfeltet for Fastlegesykepleier-ordningen er eldre pasienter i kommunal hjemmetjeneste, først og fremst de som har vansker med å komme seg til lege på egenhånd. Med ordningen ønsker man å oppnå tettere dialog mellom fastlege og hjemmetjenesten i forhold til observasjon og oppfølging av pasientene, fornying av resepter og andre praktiske tiltak. En fastlegesykepleier er en sykepleier i hjemmetjenesten med hovedansvar for samhandlingen mellom fastlege og hjemmetjeneste. Det er lagt opp til faste månedlige møter mellom fastleger og fastlegesykepleiere, såkalte fastlegesykepleier-møter. 

Før ordningen ble iverksatt ble det utviklet en struktur for en førstegangs gjennomgang av alle pasienter som mottar hjemmetjenester i møter med den enkelte fastlege. Ved denne gjennomgangen var det også foretatt en vurdering av medikamentbruk sammenholdt med diagnose utført av geriater og sykehusfarmasøyt. Ordningen har således særlig fokus på medisinlister og medikamentbruk.

Les rapporten her