LEVE -som den du er!

5 LEVE –som den du er!

Hjelp til selvhjelp for personer med nevrologiske skader og sykdommer

Denne rapporten er et resultat av prosjektet LEVE!- som den du er, som har pågått siden den spe begynnelse høsten 2011. Prosjektet skulle finne ut om metoden LifestyleRedesign® (LR®) kunne brukes for å lage et tilbud for personer med nevrologisk sykdom eller skade. Rapporten viser hvordan vi har jobbet i forkant og underveis i intervensjonen, samt at den inneholder resultater og refleksjoner rundt tema. 

Seks deltakere gjennomførte kurstilbudet. De har delt sine historier og deltatt aktivt i utformingen av tilbudet, som er en del av metoden LR®. For å måle effekt og måloppnåelse brukte vi Canadian Occupational Performance Measure (COPM). 

Les rapporten her