Tre_millioner_til_omsorgsforskning_for_web

Nytt veikart til velferdsteknologi

For en tid siden lanserte KS et «Veikart til velferdsteknologi». Et verktøy som ble utviklet for å hjelpe kommunene i gang med denne typen teknologi. Nå har det kommet et nytt veikart.

Hjelper kommunene

Det nye verktøyet fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon heter «Veikart for tjenesteinnovasjon – velferdsteknologi». Veiledningen som er konkret og lett tilgjengelig, vil kunne være til stor hjelp for kommunalt ansatte som jobber med tjenesteinnovasjon.

Endringer er vanskelig

Kommuner som har jobbet med endringer i tjenestene vet at dette kan være vanskelig å lykkes med, og at en vesentlig suksessfaktor er forankring. De fleste endringsprosesser som feiler, gjør det fordi vi ikke er gode nok til å vise behovet, og forankre løsningene hos de involverte. Det nye veikartet er tydelig på dette og tar oss igjennom de ulike fasene i en innovasjonsprosess.

Kartet er utviklet av Making Waves, PA Consulting, Arkitektur- og designhøgskolen og Sintef i tett samspill med KS, Helsedirektoratet, og en rekke kommuner.

Alle som driver med innovasjon

– Vi håper og tror at Veikart for tjenesteinnovasjon er så praktisk og pedagogisk utformet at det kan gi konkret hjelp til norske kommuner som ønsker å nyskape sine tjenester - og til alle andre som driver med tjenesteinnovasjon, sier KS på sine hjemmesider.

Her er link til nytt Veikart for tjenesteinnovasjon – velferdsteknologi.