Oddvar Førland

Fersk forskning rett i lomma

Universitetsforlaget har ti tidsskrifter for helse- og sosialfag. Nå er ett av dem gratis tilgjengelig for hvermansen. Tidsskrift for omsorgsforskning har fått open access. Dermed kan du få den nyeste forskningen på omsorgsfeltet rett inn på mobilen eller maskinen din uten at det koster en krone.

Vitenskapelig tidsskrift

Førsteamanuensis Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning er redaktør for tidsskriftet som kommer ut tre ganger i året. Vi spør hva slags tidsskrift det er vi nå får tilgang til.

– Tidsskrift for omsorgsforskning er først og fremst et vitenskapelig tidsskrift. Vi publiserer forskning og forskningsrelatert innhold. I tillegg til de vitenskapelige artiklene har vi sjangere som fagartikler, kommentarartikler, bokanmeldelser, aktuell omsorgsstatistikk, omtale av forskning fra andre tidsskrift og av relevante nye offentlige dokumenter. Vi har også en tilknyttet journalist som gjør intervjuer og lager reportasjer, sier Førland.

Han kan også fortelle hvem tidsskriftet er myntet på.

Ledere og faglig ansatte

– Den viktigste målgruppen er ledere og andre faglig ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene. I tillegg tror jeg at temaene som tas opp er av interesse for sentrale og regionale myndigheter i departement, direktorat og hos fylkesmenn, for studenter og for brukerne av de kommunale tjenestene og deres pårørende.

Fersk forskning rett i lomma

Formålet med tidsskriftet er å bidra til å videreutvikle helse- og omsorgssektoren i kommunene.

– Vi forskere har en forpliktelse til å formidle våre forskningsresultater tilbake til de feltene vi forsker på og sammen med. Formålet med tidsskriftet er å bidra til å videreutvikle helse- og omsorgssektoren i kommunene gjennom å formidle relevant forskning. Jeg tenker at kunnskapen blir lettere tilgjengelig for sektoren i Norden ved at vi publiserer på norsk eller skandinavisk og ved at man nå slipper å betale for den, forklarer Oddvar Førland. 

Litt nede på nettsidene til Universitetsforlaget kan man klikke på «Publiseringsvarsel». Da får man beskjed på mail hver gang det kommer et nytt nummer av Tidsskrift for omsorgsforskning. Rykende fersk forskning rett i lomma med andre ord.

Oddvar Førland har jobbet for åpen tilgang. Vi spør hvorfor det er viktig for ham? 

Forskning på Facebook

– Åpen tilgang er viktig for å nå ut til alle i helse- og omsorgssektoren og ikke bare til forskere. Fra nå av kan innholdet leses gratis av alle og spres gjennom sosiale medier. Jeg tror at tidsskriftet da får økt betydning for sektoren. I 2019 ønsker vi å gå et skritt videre og få til såkalt fortløpende publisering. Da vil manuskriptene bli publisert kortere tid etter at de er blitt godkjente. Leserne vil få tilgang til enda ferskere forskningsresultater og forskerne vil nå raskere ut med forskningen. Det viktigste er likevel at vi fra nummer 1–2018 er blitt et 100 % åpen-tilgang-tidsskrift, smiler Oddvar Førland.

I hvilken retning ønsker du som ny redaktør å styre Tidsskrift for omsorgsforskning?

Enda mer aktuelt

– Tidsskrift for omsorgsforskning skal fortsatt ha vitenskapelige artikler som sitt hovedinnhold og det er gledelig at vi får stadig flere gode manuskripter tilsendt. I tillegg ønsker vi at tidsskriftet skal bli et fora for sentrale faglige kommentarer og meningsutvekslinger om aktuelle emner. For eksempel skal det neste nummeret, som kommer ut 17. august, ha fem kommentarartikler om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. Temaet er satt på dagsorden ved at regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg, Blankholmutvalget, som skal levere sin utredning mot sluttet av 2018. Når utredningen foreligger vil det bli høring og ganske sikkert diskusjoner, og Tidsskrift for omsorgsforskning vil åpne for kommentarartikler både fra forskere og ikke-forskere, sier Førland.

Oddvar Førland forteller mer om dette i sin leder i det siste nummeret av tidsskriftet. Klikk her for å komme til Tidsskrift for omsorgsforskning.