Gudmund-Ågotnes

Sykehus eller ikke?

La oss si at din gamle far skal flytte på institusjon og at dere har to sykehjem å velge mellom. Da kan det være sånn, at dersom dere velger, la oss kalle det Sagatun sykehjem, vil faren din bli lagt inn på sykehuset én eneste gang i løpet av det kommende året. Dersom dere derimot velger Furulunden sykehjem, vil de legge inn den samme mannen med de samme problemene, hele ni ganger!

Hvorfor er det sånn? lurte Gudmund Ågotnes og brettet opp ermene.

Internkultur avgjør

– Det er enorme forskjeller og vi finner faktisk ingen ytre årsaker til forskjellene. Størrelse, eierskap og sammensetning har liten betydning. Det er internkulturen ved det enkelte sykehjem som styrer praksisen for innleggelser, forteller Gudmund Ågotnes ved Senter for omsorgsforskning.

Forskningen hans har resultert i den rykende ferske boken The Institutional Practice: On nursing homes and hospitalizations (Cappelen Damm Akademisk).

Usikkerhet er årsaken

– Det vi finner er en grunnleggende usikkerhet knyttet til det å vurdere noens helsetilstand. De sykehjemmene som har egne leger har færre innleggelser. Jeg mener at dersom vi kan gjøre noe med usikkerheten kan vi gjøre noe med forskjellene, sier Gudmund Ågotnes.

Kan det kanskje settes noen kriterier for hvem som skal legges inn og ikke?

Ingen norsk standard

– Jeg tror ikke man skal prøve å finne en standard for sykehusinnleggelser. Det må nok fortsette å være sånn at man utvikler sin egen praksis for dette, men den må være fundert på gode vurderinger. De ansatte må ha tilgang til verktøy og ressurser og personell som gjør dem trygge på sin egen avgjørelse. I tillegg hjelper det å vite om det dersom man ligger langt over eller langt under gjennomsnittet. Det vil være retningsgivende for fortsettelsen, forteller Gudmund Ågotnes

Førti prosent

I Norge bor 1 prosent av befolkningen på sykehjem. Det er mer enn dobbelt så mange som i noe annet OECD-land. Generelt sett har vi også hyppigere innleggelser fra sykehjem til sykehus selv om forskjellene er store. Over 40 % av oss ender våre dager på et sykehjem.