Velferdsteknologi for hjemmeboende

Velferdsteknologi for hjemmeboende

Hjemmeboende med demens har tilgang obligatorisk velferdsteknologi, men potensialet er stort for sensor-, lokaliserings- og kommunikasjonsteknologi, og teknologi som ikke blir tilbud av kommunen, viser denne studien.

Klikk her for å lese artikkelen.