Welfare of older adults

Velferd for eldre på tvers av helsevesenet

Her presenterer Malcolm Doupe og Frode F. Jacobsen forskningsprogrammet som svarer på Verdens helseorganisasjon sin globale strategi og handlingsplan for aldring og helse.

Klikk her for å lese artikkelen.