«I denne koronatiden har jeg mistet min kone for tredje gang»

«I denne koronatiden har jeg mistet min kone for tredje gang»

Pandemien har avdekket de svakeste sidene ved eldreomsorgen vår: deltidskulturen, fragmenteringen og isolasjonen og ensomheten blant de aller skrøpeligste av oss, sier Frode F. Jacobsen i sitt debattinnlegg til Aftenposten.

Klikk her for å lese saken.