Elin Rogn Nilsen

Hva er viktig for eldre pasienter?

Stipendiat Elin Rogn Nilsen har spurt eldre pasienter hva som er viktig for dem og knyttet dette opp mot personsentrert omsorg.

Klikk her for å lese artikkelen.