Frivillige i sykehjem og hjemmetjenester

Frivillige i sykehjem og hjemmetjenester

Tema for denne artikkelen er betydningen av ulike rammevilkår i sykehjem og hjemmetjenester for involvering av frivillige.

Klikk her for å lese artikkelen.