Lykt

Åtte kommuner i skjønn forening!

I 2005 opprettet Midt-Troms regionråd en interkommunal enhet som skulle arbeide med kvalitetsutvikling i helse og omsorg. Enheten, som skal opplyse og vise vei, fikk navnet Løkta.

Tidsskriftet Fagnytt i nord blir produsert av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Troms og Senter for omsorgsforskning, nord. I siste utgave av tidsskriftet kunne vi lese at Løkta lever i beste velgående. 

Lena Røsæg Olsen er leder for det interkommunale samarbeidet og synes det er rart at denne typen samarbeid ikke er normen blant mindre kommuner i Norge.

Lettere å få penger

– Fordelene er mange, men den viktigste er at det er lettere å få penger til både forskning, utvikling og kompetanseheving når vi er åtte kommuner som får utbytte av det. I stedet for å konkurrere om midlene står vi sammen om søknaden og sammen om utbyttet. Denne måten og organisere seg på gir økt kompetanse i alle de involverte kommunene, forteller Lena Røsæg Olsen. 

Bakgrunnen for det interkommunale samarbeidet var en felles utfordring i forhold til kompetanseheving.

Flere felles utfordringer

– Vi opplevde at utfordringene var ganske like i de ulike kommunene. Man manglet kompetanse på de samme områdene og man manglet en person som var dedikert til å sitte med søknadsprosesser, saksbehandling og prosjektledelse. Dermed gikk rådmenn og ordførere sammen om en stilling der jobben består i å se behovene, lete fram løsningene, søke om pengene og lede prosjektene. På den måten får vi stor prosjektkompetanse og mer ut av hver krone.

I dag består Løkta av én full stilling og fire mindre prosentstillinger. De åtte kommunene dekker halvparten mens prosjektmidler dekker resten. Lena Røsæg Olsen forteller hva det arbeides med for øyeblikket.

Elektroniske pasientjournaler

– Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har erfart at helsehjelpen som ytes er blitt for dårlig dokumentert og at mange helsearbeidere ikke kjenner til sin dokumentasjonsplikt. Mangel på rutiner har ført til muntlige overføringer som er unøyaktige og lite etterprøvbare. Nå har vi utarbeidet plan og målsetting for dette arbeidet og er i gang med opplæring og innføring av elektroniske pasientjournaler, sier Lena Røsæg Olsen.

Felles nasjonal anbefaling

Etter endt prosjekt skal arbeidet evalueres og hvis resultatet er bra, håper Lena Røsæg Olsen at de kan bidra til en felles nasjonal anbefaling.

– Dokumentasjon er en utfordring i kommunale helse- og omsorgstjenester mange steder i landet, og når det ikke finnes noen nasjonal anbefaling blir det vanskelig å gi helsefagstudentene en god opplæring i dette under utdanningen. Jeg håper vi kan bidra i den sammenhengen, avslutter leder for det interkommunale samarbeidet, Lena Røsæg Olsen.