Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen under Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Leve hele livet

Mange krever mer enn kamferdrops og været på Haltenbanken, innledet eldreminister Åse Michaelsen da hun deltok på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Her kan du lese hele talen.

Planlegg alderdommen

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen benyttet anledningen til å minne oss om vårt eget ansvar i forbindelse med vår egen alderdom.

– Eldre kommer i alle fasonger, men mange krever mer enn kamferdrops og værmeldingen for Haltenbanken. Det er viktig at vi planlegger for aktive dager når vi blir eldre. At vi planlegger hvordan vi skal bo, hvordan vi skal holde vennskap og bekjentskap ved like, hvordan vi skal dyrke interessene, lidenskapene og grønsakene våre, smilte hun.

Prioriter eldreomsorgen

Videre sendte hun et lite spark i retning av kommunene som har vært i vinden på grunn av sine økonomiske prioriteringer.

– Når vi diskuterer hvordan eldreomsorgen kan bli bedre, snakker vi ofte om behovet for penger og personell. Det er ingen tvil om at en god eldreomsorg krever begge deler. En av de viktigste grunnene til at vi har økt overføringene til kommunene, er nettopp at de skal kunne satse på gode tjenester til eldre, men da må lokalpolitikerne prioritere dette. Da er det ikke plass til feilkjøpte flatskjermer, ikt-systemer som ikke holder mål eller stupetårn til flere titalls millioner, sa Åse Michaelsen.

Leve hele livet

Men vi må også tenke på andre ting enn penger og personell, mente Michaelsen og nærmet seg dermed kvalitetsreformen Leve hele livet.

­– Leve hele livet er en annerledes reform for eldre hvor vi har lett etter løsninger der hvor utfordringene finnes – nemlig ute i kommunene. I kommunene fant vi mange gode løsninger og ett stort problem: De gode løsningene flyttet aldri hjemmefra. Målet med Leve hele livet er å spre de gode ideene slik at flere kan ha glede av dem. Derfor løfter vi fram Sogndalen og tiltaket Ruslevenn som gir beboerne tilbud om en tur hver uke sammen med frivillige. Derfor løfter vi fram Os som samarbeider med Vitalreiser om trivselsturer til Kypros for eldre. Og derfor løfter vi fram omsorgssenteret i Gloppen kommune der de eldre kan velge mellom flere middagsretter, og bestille en ekstra porsjon hvis det kommer et sultent barnebarn på besøk. Over halvparten av kommunene har flyttet middagsserveringen etter at vi fikk vite hvordan de gjorde det på Gjøvik. Det har ført til at de gamle spiser mer, medisinbruken går ned og det har blitt roligere på avdelingene, fortalte Michaelsen.

Senter for omsorgsforskning

For øvrig gratulerte hun tiårsjubilanten og uttalte at Det var senter for omsorgsforskning sin fortjeneste at omsorg i det hele tatt har blitt et forskningsfelt.

Her finner du Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre