Bodil Blix, Stinne Glasdam, Frode F. Jacobsen

Søker artikler om etnisk og kulturelt mangfold i omsorgstjenestene

Vil du bidra med ny kunnskap om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenester i kommunene? 1. april er frist for å sende sammendrag av artikkel til temanummer i Tidsskrift for omsorgsforskning

Interesse for forskning på etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenestene i kommunene øker. Det som finnes av forskningslitteratur, tyder på at et slikt mangfold har både muligheter og utfordringer.

Fortsatt fattig på forskning

Men det er fortsatt lite forskning fra de nordiske landene på dette området. Dette vil Tidsskrift for omsorgsforskning (TFO) gjøre noe med. TFO vier hvert år et temanummer til et utvalgt felt. I 2022 skal nummeret handle om etnisk og kulturelt mangfold i helse og omsorgstjenester i kommunene. 

Frist for innsending av sammendrag (500 ord) er 1. april 2021. De sendes til temanummer2022@hvl.no 

Etter godkjent sammendrag, vil forfatterne få tiden fram til 1. september 2021 for innsending av full artikkel.

Tidsskrift for omsorgsforskning har en tverrfaglig profil og ønsker bidrag fra forskere innenfor helsefaglige, samfunnsfaglige og humanistiske fagtradisjoner. Helse- og omsorgstjenestene spenner vidt og representerer ulike kontekster knyttet til lokalitet og til type tjeneste. Det er behov for forskningslitteratur som formidler erfaringer av mangfold fra brukeres, pårørendes, ansattes og lederes perspektiv.

Gjesteredaktører er professor Bodil Blix ved Senter for omsorgsforskning, nord ved UiT Norges arktiske universitet, dosent og universitetslektor Stinne Glasdam ved Helse i et tverrvitenskapelig perspektiv ved Lund Universitet, og professor og faglig leder Frode F. Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning, vest ved Høgskulen på Vestlandet.

Skriv på norsk, dansk, svensk eller engelsk

Innsendte sammendrag vil bli vurdert av en redaksjonskomité. Forfattere av de sammendragene som blir akseptert, skal deretter videreutvikle artikkelen, og klargjøre denne for innsending etter nærmere avtale med temanummerets redaktører. Ferdigstilt vitenskapelig artikkel skal være på inntil 5000 ord. Manuskriptene kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Alle artiklene blir underlagt ordinær fagfellevurdering.