Fra venstre ser vi Rose Mari Olsen (Nord Universitet), Davina Allen (Cardiff Universitet, Storbritannia), Aud Obstfelder (NTNU/SOF øst), Susan Chapman (California universitet, San Francisco), Jill-Marit Moholt (UiT, SOF nord), Bodil Hansen Blix (UiT/SOF nord) og Bjørnulf Arntsen (UiA, SOF sør).

Inviterte til debatt under Nordisk Kongress i Gerontologi

Senter for omsorgsforskning arrangerte symposium under den 24. nordiske gerontologikongressen, «Lessons of a life time», i Oslo 2.-4.mai.

Integrert omsorg leverer ikke

En aldrende befolkning og en økning i antall personer med kroniske og sammensatte tilstander utfordrer helsebudsjettene. For å møte disse utfordringene, forventer myndighetene at nye former for integrerte omsorgstjenester på tvers av sektorene vil medføre gevinst i form av bedre helse, økt pasienttilfredshet og kostnadseffektivitet. Forskning viser imidlertid at integrert omsorg (integrated care) fortsatt er et uklart og umodent begrep som i sin nåværende form ikke leverer forventet effekt. Det er behov for mer kunnskap om hvordan integrert omsorg bør defineres, vedtas og muliggjøres, og hvorvidt det noensinne kan bidra vesentlig til håndtering av helsetjenestens utfordringer.

Ønsker en kritisk debatt

Hensikten med symposiet var å bidra til en kritisk debatt om forventninger til integrert omsorg, og å peke på videre utvikling i beslutningstaking, praksis og forskning. Symposiet ble ledet av Aud Obstfelder og Rose Mari Olsen, og Gudmund Ågotnes bidro med sammenfattende kommentarer og ledet diskusjonen etter de individuelle presentasjonene.