Jill-Marit Moholt

Jill-Marit ny daglig leder

Jill-Marit Moholt ville bli sykepleier og jobbe med eldre mennesker i kommunehelsetjenesten. Det siste skulle ta over 20 år.

I vrimlearealene på Universitetet i Tromsø (UiT) yrer det av liv. Ansatte er tilbake fra ferie, studentene er i full gang med fadderuker og å bli kjent med bøker og forelesere.

For Jill-Marit Moholt (45) var det også spennende å komme tilbake på UiT etter sommerferien, fordi hun er nyansatt som daglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Selv om mange av kollegene er kjente, er oppgave nye.

«Real, tydelig, morsom»

– Jeg gleder meg, sier hun flere ganger når vi snakker med henne.

Hun ser fram til å bli kjent med de ansatte ved de fem sentrene, å kunne kombinere forskning og administrasjon og å samarbeide med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nordland, Troms og Finnmark og USHT Samisk. Blant annet.

Forskningsleder Cathrine Arntzen ved Senter for omsorgsforskning, nord er glad for å ha fått Jill-Marit inn i ledelsen av senteret. Arntzen beskriver Jill-Marit som «en god kollega, real, tydelig, faglig sterk, morsom og særdeles lett å samarbeide med».

Søkte det sikre

Moholt vokste opp i Bardu sør i Troms. På 1990-tallet var det usikkerhet i arbeidsmarkedet, noe som bidro til at Moholt valgte å utdanne seg som sykepleier. Her var jobbmulighetene gode. Hun ville særlig jobbe med eldre. Hun videreutdannet seg tidlig og ble intensivsykepleier. Hun jobbet i klinikker ved sykehus i Nord-Norge og drev fagutvikling og undervisning.

I 2011 begynte hun på master, der hun skrev om pårørende til eldre som var innlagt på sykehus. I 2015 startet hun på et doktorgradsprosjekt ved Senter for omsorgsforskning, nord. Tema var pårørende til hjemmeboende eldre med demenssykdom.

– Det er vel egentlig først de siste årene jeg har jobbet med problematikken rundt eldre i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier Moholt.

– Pårørende trenger støtte

– Hva vil du si til pårørende til eldre med demenssykdom som er redd for hva framtiden vil bringe?

– De bør være forberedt på at det kan bli mange og nye oppgaver for dem. At de som frivillige skal delta er noe det oppfordres og legges opp til fra helsepolitisk hold. Noen pårørende forteller at dette kan være meningsfylt. Skal det bli det, er det viktig at det offentlige gir opplæring og avlastning. Hvis ikke kan pårørende bli utslitt, som igjen kan gi enda flere brukere av tjenester fra helsevesenet, sier tobarnsmoren, som gjerne bruker fritiden på friluftsliv. Jakt og fiske er favoritthobbyer.

Nyttig bakgrunn

Cathrine Arntzen mener Moholts bakgrunn som sykepleier og med forskningserfaring relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester, gjør at hun kjenner arbeidsfeltet til Sof godt.

– Hun har opparbeidet et nettverk. Hennes faglige og metodiske kompetanse gir tverrfaglig og forskningsfaglig bredde i Sof, nord. Jill- Marit er, slik jeg kjenner henne, systematisk, tydelig, ansvarsfull, omsorgsfull og omgjengelig. Hun er godt egnet som daglig leder, sier Arntzen.