Per Gunnar Disch

Oppdatert forskningshåndbok

– Norge må styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester, sier Hurdalsplattformen. Senter for omsorgsforskning svarer med å oppdatere forskningshåndboka for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

Hvordan kan kommunene bidra til og legge til rette for forskning på egne helse- og omsorgstjenester? Svaret kan du finne i «Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester - en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning».

Hilsen Høie

Senter for omsorgsforskning, sør og Senter for omsorgsforskning, vest lanserte boken i 2014. Den var laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Boken ble sendt til alle landets kommuner og med hilsen fra statsråd Bent Høie.

Nå starter arbeidet med en oppdatert versjon av boken.

Hva er forskning, og hvorfor trengs det? Hva er kommunens egen forskningskompetanse? Hvordan legge til rette og bidra i forskningsarbeid? Hva er forskningsprosessens ulike trinn, hva er god kildebruk? Og hva med forskningsetikk og implementering av forskning i det daglige arbeidet? Hvordan skal forskning finansieres?

Det er noen av spørsmålene som boken gir svar på.

Målgruppen for håndboken er ledere, fagansvarlige og forskningsinteresserte medarbeidere i den kommunale helse- og omsorgssektoren.

– Det trengs fortsatt mye forskning i og med kommunen for å løse utfordringene som omsorgstjenestene står overfor. En håndbok som dette kan bidra til å gjøre kommunene enda bedre til å tilrettelegge for forskning og å selv bidra i forskning. Som igjen kan bidra til å finne løsninger vi trenger.

Det sier seniorrådgiver Jacqueline Sæby i Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet. Direktoratet har gitt økonomisk støtte til arbeidet med oppdateringen.

I tråd med Hurdalserklæringen

Sæby legger til at bedre forskning i kommunal helse- og omsorgstjeneste samsvarer også med satsningen som er beskrevet i Hurdalsplattformen hvor Ap og Sp er opptatt av å styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester.

Katrine Cappelen, Per Gunnar Disch og Oddvar Førland var ansvarlige for den første utgivelsen som var på 80 sider fordelt på 14 kapitler. Nå skal Disch koordinere arbeidet med den nye versjonen, som skal være klar høsten 2022.

– Jeg håper håndboken kan være til inspirasjon og skape nysgjerrighet for forskning og videreutvikling av forskning på egen arbeidsplass, sier Disch.

Boken nevner fag- og forskningsinstitusjoner kommunene kan samarbeide med. Her finner du også sentrale helsepolitiske dokument og eksempler på avtaler på forskningssamarbeid.

PS.: Du visste at kommunene har ansvar for å medvirke og tilrettelegge for forskning?