Bjørg Dale

Fordi de fortjener det!

Da professor Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning skulle svare på hvorfor vi skal prioritere en verdig omsorg for eldre, var svaret enkelt; fordi de fortjener det.

Alder er et større tabu enn døden

Bjørg Dale åpnet innlegget sitt med å sitere Alf Kjetil Walgermo under Arendalsuka 2017: «Frykten for alderdommen har brent seg fast både i samfunnet som helhet og hos hver enkelt av oss. Den gamle får ikke lenger eldes med verdighet, hun blir snarere en del av et samfunnsproblem i en vaklende velferdsstat. Selv stirrer hun døden i øynene, mens vi andre spør: Hvordan skal vi få råd til å ta vare på alle gamlingene?»

Mangler mye

«Verdighetsgarantien» er en forskrift om en verdig eldreomsorg fra Helse- og omsorgsdepartementet. Her står det at tjenestene skal legge til rette for:

· En riktig og forsvarlig boform

· Et variert og tilstrekkelig kosthold

· Normal døgnrytme, adgang til å komme ut, personlig hygiene

· Samtaler om eksistensielle spørsmål

· Lindrende behandling og verdig død

· Habilitering og rehabilitering

· Kontinuitet i behandlingen

· Enerom på institusjonen

Bjørg Dale mener vi manger mye på de fleste områdene for å oppfylle garantien.

Hadde ikke prøvd å stå på bena

– Før samhandlingsreformen var de sykeste eldre på sykehus. Nå blir mange sendt hjem igjen svært tidlig og langt fra ferdigbehandlet. Det betyr flere og mer komplekse oppgaver på de ansatte i kommunene. Det er så mange gamle som trenger omsorg og så få til å gi dem det. Dermed blir det lite kontinuitet i behandling og oppfølging, og sjelden tid til samtaler om viktige spørsmål, sier professoren og viser til to sitater fra egen forskning:

«Jeg synes det var veldig rart at jeg ble utskrevet, for jeg hadde ikke fått prøvd å stå på beina», uttalte en informant. «Jeg ville gjerne pratet med dem om hva som skjedde på sykehuset. Men når det første du hører er at «jeg har det så travelt i dag», så tør du ikke foreslå det» sa en annen. 

To hovedspor

Dale understreker at for å kunne gi god pleie og omsorg til dagens eldre som ofte har svært sammensatte og komplekse pleiebehov, er det viktig å sørge for nok og riktig kompetanse hos helsearbeiderne. Hun oppsummerer sitt innlegg med å vise til to prinsipper, eller hovedspor, for å ha en verdig alderdom:

1. Å få leve et liv i samsvar med egne preferanser, ha medbestemmelse, få ta del i eget liv og bruke egne ressurser.

2. Å få nødvendige helse- og omsorgstjenester av ypperste kvalitet, levert med respekt for enkeltmennesket, når behovet er der.