Webinarrekke 2021

Foredragsholdere

WEBINARREKKE 2021

Senter for omsorgsforskning inviterer til en spennende rekke seminarer på nett med relevante og aktuelle temaer. Seminarene er gratis og åpne for alle. 

Vold mot eldre

Fredag 16.04.2021

Lenke til seminar: https://bit.ly/3fr98Mn

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig i tre uker. Du er automatisk frakoblet lyd og bilde ved pålogging.

09:00: Velkommen ved Bjørn Kvaal, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU

09:02: Wenche Malmedal har forsket på vold, trakassering, utagering, tilnærmelser, trusler og truende adferd på norske sykehjem. Hun deler sine funn og sin bekymring for eldre under koronapandemien.

09:20: Spørsmål til Wenche

09:28: Nina Selbo Torset og Tine Dommerud samarbeidet med Wenche Malmedal da de skrev om vold i sykehjem for Aftenposten. Her forteller Tine Dommerud hvordan de jobbet, hva de fant og hvilke konsekvenser det fikk.

09.50: Spørsmål til journalistene

09:58: Oppsummering og avslutning ved Bjørn Kvaal

10:00: Ferdig

...

Håndteringen av koronapandemien

Fredag 11.06.2021

Lenke til seminar: lenke kommer

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig i tre uker. Du er automatisk frakoblet lyd og bilde ved pålogging.

09:00: Velkommen ved Bjørn Kvaal, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU

09:02: Laila Tingvold fra Senter for omsorgsforskning ved NTNU forteller fra forskningen på den norske håndteringen av koronapandemien.

09.20: Spørsmål til foredragsholderne

09:28: Oscar Tranvåg fra Institutt for helse og omsorgsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet forteller om hovedfunnene fra pårørendeintervjuer om den norske håndteringen av koronapandemien.

09:50: Spørsmål til foredragsholderne

09:58: Oppsummering og avslutning ved Bjørn Kvaal

10:00: Ferdig

...

Variasjon i tjenestene

Fredag 27.08.2021

Lenke til seminar: lenke kommer

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig i tre uker. Du er automatisk frakoblet lyd og bilde ved pålogging.

09:00: Velkommen ved Bjørn Kvaal, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU

09:02: Postdoktor Hanne Marie Rostad og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning har forsket på, og oppsummert kunnskapen om variasjon og uønsket variasjon i omsorgstjenestene. Hva kan forklare forskjellene og hvordan skiller vi mellom like og likeverdige tjenester?

09.20: Spørsmål til forskerne

09:28: Einar Leknes er forskningsleder i NORCE. Han har, sammen med flere, avdekket at viktige kommunale tjenester strever med kapasitet og kompetanse. Leknes mener det er for enkelt å tro at kommunesammenslåing er riktig virkemiddel.

09:50: Spørsmål til forskeren

09:58: Oppsummering og avslutning ved Bjørn Kvaal

10:00: Ferdig