Webinarrekke 2021

Foredragsholdere

WEBINARREKKE 2021

Senter for omsorgsforskning inviterer til en spennende rekke seminarer på nett med relevante og aktuelle temaer. Seminarene er gratis og åpne for alle. 

Variasjon i tjenestene

Fredag 27.08.2021

Lenke til seminar: lenke kommer

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig til og med 17. september. Du er automatisk frakoblet lyd og bilde ved pålogging.

09:00: Velkommen ved Bjørn Kvaal, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU

09:02: Postdoktor Hanne Marie Rostad og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning har forsket på, og oppsummert kunnskapen om variasjon og uønsket variasjon i omsorgstjenestene. Hva kan forklare forskjellene og hvordan skiller vi mellom like og likeverdige tjenester?

09.20: Spørsmål til forskerne

09:28: Einar Leknes er forskningsleder i NORCE. Han har, sammen med flere, avdekket at viktige kommunale tjenester strever med kapasitet og kompetanse. Leknes mener det er for enkelt å tro at kommunesammenslåing er riktig virkemiddel.

09:50: Spørsmål til forskeren

09:58: Oppsummering og avslutning ved Bjørn Kvaal

10:00: Ferdig

...

Vold mot eldre

Fredag 16.04.2021

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig til onsdag 12. mai 2021

09:00: Velkommen ved Bjørn Kvaal, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU

09:02: Wenche Malmedal har forsket på vold, trakassering, utagering, tilnærmelser, trusler og truende adferd på norske sykehjem. Hun deler sine funn og sin bekymring for eldre under koronapandemien.

09:20: Spørsmål til Wenche

09:28: Nina Selbo Torset og Tine Dommerud samarbeidet med Wenche Malmedal da de skrev om vold i sykehjem for Aftenposten. Her forteller Tine Dommerud hvordan de jobbet, hva de fant og hvilke konsekvenser det fikk.

09.50: Spørsmål til journalistene

09:58: Oppsummering og avslutning ved Bjørn Kvaal

10:00: Ferdig

...

Håndteringen av koronapandemien

Fredag 11.06.2021

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig til og med 2. juli 2021.

09:00: Velkommen ved Bjørn Kvaal, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU

09:02: Laila Tingvold fra Senter for omsorgsforskning ved NTNU forteller fra forskningen på den norske håndteringen av koronapandemien.

09.20: Spørsmål til foredragsholderne

09:28: Oscar Tranvåg fra Institutt for helse og omsorgsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet forteller om hovedfunnene fra pårørendeintervjuer om den norske håndteringen av koronapandemien.

09:50: Spørsmål til foredragsholderne

09:58: Oppsummering og avslutning ved Bjørn Kvaal

10:00: Ferdig