Webinarrekke

Webinar Photo

MISSED CARE · UTELATT HELSEHJELP

Konsekvensene av utelatt helsehjelp er store. Pasienter får ikke mat, medisiner og stell. Og omfanget øker. Derfor har det blitt et forskningsfelt i vekst. Senter for omsorgsforskning har gjort en kunnskapsoppsummering om missed care på oppdrag fra Helsedirektoratet. Funn, årsaker og tiltak er kartlagt.  Gjennom tre korte webinarer kan du lære mer om missed care. Seminarene er gratis og åpne for alle. 

Hvorfor blir helsehjelp utelatt? Hva trengs av videre forskning?

Ledet av Bjørn Kvaal, Senter for omsorgsforskning

Mandag 06.12.2021. 

Lenke til webinaret: https://youtu.be/fjzeB6Aa_VU

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig til og med 27. desember 2021.

11:00: Introduksjon ved Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk sykepleierforbund

11:10: Medvirkende forhold ved Rose Mari Olsen, Siri A. Devik og Nina Beate Andfossen fra Senter for omsorgsforskning

11:25: Videreføring av prosjektet ved Rose Mari Olsen fra Senter for omsorgsforskning

11:30: Ferdig

...

Utelatt helsehjelp - forekomst, typer og konsekvenser

Ledet av Bjørn Kvaal, Senter for omsorgsforskning

Mandag 22.11.2021. 

Lenke til webinaret: https://bit.ly/3cS8dlS

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig til onsdag 13. desember 2021.

11:00: Introduksjon ved Trond Nygaard, seniorrådgiver fra Helse- og omsorgsdepartementet

11:05: Vigdis Reisæter, forfatter av boken «Jeg skal hjelpe deg – En sykepleiers farvel til eldreomsorgen»

11:15: Forekomst, typer og konsekvenser av utelatt helsehjelp ved Rose Mari Olsen, Siri A. Devik og Nina Beate Andfossen fra Senter for omsorgsforskning

11:30: Ferdig

...

Hva er utelatt helsehjelp og hva viser forskningen?

Ledet av Bjørn Kvaal, Senter for omsorgsforskning

Mandag 15.11.2021. 

Lenke til webinaret: https://youtu.be/xqA2HnEQx4E

Seminaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig til og med 6. desember 2021.

11:00: Intro ved Trond Nygaard, seniorrådgiver fra Helse- og omsorgsdepartementet

11:05: Fenomenet «missed care» ved Rebecka Norman, forsker med PhD fra Folkehelseinstituttet

11:25: Metode og resultater fra forskningen ved Rose Mari Olsen, Siri A. Devik og Nina Beate Andfossen fra Senter for omsorgsforskning

11:45: Ferdig