SAM-AKS III

SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester, evalueringsrapport

Pilotprosjektet «SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester» ble testet ut i hjemmetjenesten i seks kommuner i Oppland og Hedmark (nå Innlandet). 

SAM-AKS er en forkortelse for «Samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri og kommunale sykehjem». Evalueringen er basert på erfaringer fra ansatte i kommuner i tidligere Oppland og Hedmark (nå Innlandet) som har deltatt i pilotprosjektet «SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester». Fokusgruppeintervjuene og evalueringen søker å besvare hvilke erfaringer ansatte har med SAM-AKS og hvilke styrker og svakheter de ser ved SAM-AKS-modellen i hjemmetjenesten.

Les rapporten her.