10/16

Med blanke ark og fargestifter tel

En evaluering av BPA-ordningen i Ringsaker kommune

To hovedkonklusjoner kan trekkes når den kommunale overtakelsen av BPA skal oppsummeres: For det første at bedre forberedelser og lydhørhet fra kommunens side iovertakelsesprosessen kunne gjort at konfliktnivået hadde blitt lavere. I dag synes situasjonen i stor grad å ha roet seg. Ordningen har «gått seg til», og de fleste av brukerne er fornøyde. Det samme gjelder for assistentene. Også de opplevde oppstartsproblemer, men er nå gjennom gjennomgående tilfredse og opplever som nevnt heller ikke at overtakelsen har hatt så store konsekvenser for dem. Trolig ville konfliktnivået i forbindelse med overtagelsen vært vesentlig redusert hvis kommunen hadde vært bedre forberedt og flere ting hadde vært avklart og på plass før overtagelsen. For det andre må en konklusjon bli at protestene sett fra et brukerståsted var viktige for at ordningen har blitt seende ut slik den er i dag. 

Les hele rapporten her.