0616

Modeller for hverdagsrehabilitering – en følgeevaluering i norske kommuner

Effekter for brukerne og gevinster for kommunene?

Mange norske kommuner har innført hverdagsrehabilitering på tross av at der foreligger relativt lite forskning som viser at hverdagsrehabilitering har de ønskete effekter. Dette er den forskningsstudien om hverdagsrehabilitering som inkluderer flest kommuner, både nasjonalt og internasjonalt. Følgeevalueringen er rettet mot to målgrupper; hjemmeboende personer med ulike helseutfordringer og personer med utviklingshemming. Følgeevalueringen har undersøkt modeller og organisering, helseeffekt og kost-effekt av hverdagsrehabilitering. 

Her kan du lese hele rapporten.