0316

Morgendagens aktivitetssenter – noe helt nytt

En spørreundersøkelse med 1200 medlemmer av Pensjonistforbundet.

Tittel: «Morgendagens aktivitetssenter» - noe helt nytt

Hensikt: Pensjonistforbundet erkjenner at unge pensjonister i liten grad bruker dagens eldresentre. Prosjektet ønsker derfor kunnskap om dette, og hvordan fremtidige aktivitetssentre kan utvikles og utformes for å bli attraktive for flere i fremtiden.

Metode: Spørreundersøkelse. Utvalg: 1200 «direkte medlemmer» i Pensjonistforbundet. Statistisk analyse ved bruk av SPSS 22.

Resultater: 71 % av respondentene hadde en positiv overgang til å bli pensjonist og 85 % er tilfreds med pensjonisttilværelsen. Når det gjelder mening er frihet til gjøre hva jeg vil og utvikling/læring viktige svar.

Respondentene har en bevisst holdning til pensjonistrollen og er åpne og nysgjerrige til livet fremover. Respondentene forbinder dagens eldresentre først og fremst med en hyggelig møteplass for eldre, også med muligheter for ulike kurs.

Fremtidige aktivitetssentre må ha et mangfold av tilbud, og hvert aktivitetssenter bør utforme en egen profil i samhandling med sitt lokalmiljø. Like viktig er det at aktivitetssentrene også i fremtiden blir en sosial og inkluderende møteplass, gjerne for alle generasjoner. Sentrene må ha et godt samarbeid med kommune, private og frivillige og ha en ansatt leder.

42 % av respondentene er frivillige i dag, primært tilknyttet en frivillig organisasjon. For de fleste er motivasjonen at frivillighet er hyggelig, gir mening og gir noe tilbake. Av de som ikke er frivillige viser svarene at faktorer som at frivillighet må være fleksibelt, uforpliktende og kan tilpasses den enkelte kan motivere til å bli frivillig i fremtiden.

For respondentene er familie, venner og nyte friheten som pensjonist det viktigste å bruke tiden på fremover. Samtidig har over halvparten av respondentene en viss interesse for å utvikle seg videre og drive med frivillig arbeid. Dette kan være et potensiale å se nærmere på i utvikling av nye aktivitetssentre.

Konklusjon: Svarene indikerer at en ny generasjon unge eldre er på vei, i tråd med sin tid, og som i liten grad identifiserer seg med dagens eldresentre. Dette reiser spørsmål om aktivitetssentre, og frivillighet, bør drives på andre måter enn i dag for å bli attraktive i fremtiden.

I et folkehelseperspektiv kan det også stilles spørsmål om det vil være behov for egne sentre for eldre i fremtiden, eller om det bør utvikles nye møteplasser for alle generasjoner for å nå flere grupper.

Les hele rapporten her.