Aksjon sommerjobb

Aksjon sommerjobb

Et bidrag til aktiv omsorg og framtidig rekruttering

Sommeren 2014 fikk 9 ungdommer i alderen 14 til 18 år tilbud om sommerjobb på to eldresentere og et bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune. Ordningen ble organisert som et prosjekt i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, med midler fra Fylkesmannen i Vestfold.

Målsettingen med prosjektet var:

  • Gi økt kunnskap om helse- og omsorgstjenesten.
  • Gi innsikt i arbeidslivet med de krav og forventinger det innebærer.
  • Gi innsikt og erfaring i de tjenester som blir tilbudt brukere av de kommunale omsorgstjenester
  • Bidra til å øke kvalitetstiden til brukerne knyttet til den kommunale omsorgstjenesten
  • Øke interessen for helse- og omsorgstjenesten blant ungdom og motivere til rekruttering til helse- og sosialfagutdanninger.

Klikk her for å lese rapporten.