Veien mot å bli Livsgledesykehjem

10 Veien mot å bli Livsgledesykehjem

En følgestudie

Stiftelsen Livsglede for Eldre har etablert konseptet Livsgledesykehjem, og utviklet en sertifiseringsordning som skal ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Sertifisering til Livsgledesykehjem skal benyttes på virksomhetsnivå som et kvalitetsforbedringsverktøy. Tittelen Livsgledesykehjem oppnås etter vurdering som gjennomføres av Stiftelsen Livsglede for Eldre. 

Rapporten fokuserer på innsatsen som kreves ved et sykehjem for å oppnå sertifisering som livsgledesykehjem. Hensikten med følgestudien var å utvikle erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for videre utvikling av konseptet Livsgledesykehjem. Studien bygger på informasjon innhentet gjennom intervju med virksomhetsledere, livsgledekonsulent og livsgledegruppen ved et sykehjem. Livsgledekonsulent ble tilsatt for å være bindeledd mellom Stiftelsen og kommunen. Hovedoppgaven var å være prosessveileder i sertifiseringsperioden. Livsgledegruppen besto av livsgledekonsulenten, avdelingsledere og en ressursperson fra hver av de fem avdelingene/ postene.

Les rapporten her