Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten

9 Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten

Erfaringer fra læringsnettverk i Nord-Trøndelag

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten har vært innsatsområdet i et læringsnettverk der 11 nordtrønderske kommuner deltok i perioden desember 2013 til juni 2014. Læringsnettverket har fulgt pasientsikkerhetskampanjens modell der målet er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Kommunene har deltatt med team bestående av to til sju personer (de fleste med deltakere fra både sykehjem og hjemmetjeneste). Deltakerne har arbeidet med forskningsbaserte tiltak for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen i egen kommune. I perioden ble det arrangert tre samlinger der kommunene fikk dele erfaringer og refleksjoner i tillegg til konkrete faglige foredrag. Av målbare resultater ble totalt 242 tverrfaglige legemiddelgjennomganger utført. Samstemming av legemiddellister og kvalitetssikring av dokumentasjon var andre fokusområder i teamene. Resultatoppnåelsen rapporteres her slik den var å lese i teamenes sluttrapporter. Kampanjens database for målinger – Extranet – ble oppfattet som vanskelig å bruke og det var få kommuner som utførte registreringer her. 

Les rapporten her