Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

8 Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Evalueringsrapport fra prosjektet: Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Utprøving av modell for et helhetlig og koordinert rehabiliteringsforløp for brukere i yrkesaktiv alder med kognitive endringer

Prosjekt «Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig» har utarbeidet og prøvd ut en modell for et helhetlig og koordinert rehabiliteringsforløp for brukere i yrkesaktiv alder med kognitive endringer og deres pårørende. Modellen bygger på innspill og erfaringer både fra pasienter, pårørende, interesseorganisasjoner og tjenesteapparatet. I prosjektet ble det lagt vekt på tre grupper som ofte har utfordringer knyttet til kognitive vansker; personer som har hatt hjerneslag, MS pasienter og personer med traumatisk hjerneskade. 

Prosjektets overordnede mål var at brukerne skal motta et individuelt rehabiliteringstilbud som er tilpasset egne ressurser og å få et meningsfullt innhold i hverdagen. Et annet mål var at pårørende opplever å være en ressurs for brukeren, samtidig som de får støtte i ny rolle og livssituasjon. Det var også et viktig mål at ansatte får styrket og anvender relevant kompetanse. Til slutt ønsket prosjektet å bidra til at tjenestene tilrettelegger for økt samhandling mellom ansatte på tvers av tjenester og nivåer.

Les rapporten her