Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder

4 Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder

Universitetet i Agder fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved professor Åshild Slettebø, professor Ulrika Söderhamn og universitetslektor Helga Tofte Kjøstvedt har gjennomført en evaluering av etikkarbeid på Agder. Initiativtagere og referansegruppe var ledere for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder; Leni Klakegg og Mette Gellein Erøy, samt ledere for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder; Inger Johanne Bolstad og Åshild Berg Kaldestad. 

Les rapporten her