Forebyggende hjemmebesøk til eldre

8 Forebyggende hjemmebesøk til eldre

–En kartlegging av alle kommunene på Vestlandet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester gjennomførte i 2012 en kartlegging av arbeidsmetodikk og utbredelse av forebyggende hjemmebesøk i alle de 85 kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Kartleggingen baserer seg på spørreskjemaet som ble brukt i den nasjonale kartleggingen fra 2003 av Pettersen og Wyller (Pettersen & Wyller, 2005). Kontaktpersoner fra kommunene ble intervjuet pr. telefon. Det foreligger svar fra alle de 85 kommunene. 

Les rapporten her