Kommunal omsorg

3 Kommunal omsorg – i plan?

Status 2011 – utfordringer mot 2025

Senter for omsorgsforskning Sør, ved avdeling Høgskolen i Telemark fikk i oktober 2008 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av status i omsorgsplanarbeidet i norske kommuner. Hovedspørsmålet var hvilken retning planarbeidet har og hvilke utfordringer som ligger i dette arbeidet. Data ble samlet inn i mai 2009 og presentert i Rapport nr. 1, 2009: Disch og Vetvik:Framtidas omsorgsbilde, slik det ser ut på tegnebrettet, Senter for omsorgsforskning Sør. 

Høsten 2011 utarbeidet vi et delvis nytt opplegg for å oppdatere status og drøfte vårt tema videre. Spørreskjema ble sendt ut høsten 2011. Vi brukte flere av de samme spørsmål som i 2009, men dels også nye som ble aktualisert av utviklingen og konklusjonene fra vårt første prosjektarbeid. Det viktigste nye er spørsmål knyttet til situasjonen fra 2020 da en stor økning i eldrebefolkningen kan sies å starte. 

Les rapporten her