Smertelindring til pasienter og brukere av sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Midt-Norge

2 Smertelindring til pasienter og brukere av sykehjem og hjemme-baserte tjenester i Midt-Norge

Smerte er en subjektiv opplevelse som ikke kan oppleves av andre enn personen selv. Forekomsten øker med alder og skrøpelighet. Personalets kunnskap, holdninger og ferdigheter har stor betydning for smertebehandlingen pasienten får. Eldre med nedsatt kognitiv funksjon rapporterer mindre smerte og får mindre potent smertelindrende medikamenter enn personer med god kognitiv funksjon. 

Målet med denne studien er å bedre smertelindringen til eldre med ulik grad av kognitiv funksjon.

Les rapporten her