Oppsummeringer

Fall og pasientsikkerhet

Rose Mari Olsen, Tove Mentsen Ness, Siri Andreassen Devik

Fall og pasientsikkerhet

Pasientforløp

Kjersti Karoline Danielsen, Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall

Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

Hverdagsrehabilitering

Oddvar Førland, Randi Skumsnes

Hverdagsrehabilitering

Legemiddelbruk

Rose Mari Olsen, Siri Andreassen Devik

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet