Årsmelding 2021

Senter for omsorgsforskning sitt mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap for kommunale helse- og omsorgstjenester. Årsmeldingen er derfor delt inn i disse tre temaene pluss en lederartikkel. Her håper vi du finner interessant innhold som viser hvordan vi svarer på mandatet.

Leder
Samle
Produsere
Formidle
Collage Årsmelding