Årsmelding 2020

Senter for omsorgsforskning sitt mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap for kommunale helse- og omsorgstjenester. Årsmeldingen er derfor delt inn i disse tre temaene pluss en lederartikkel som blant annet takker forntlinjearbeiderne. Her håper vi du finner interessant innhold som viser hvordan vi svarer på mandatet.

Leder
Samle
Produsere
Formidle
Collage Årsmelding