Ansatte

Anders Kvale Havig  | anders.havig @ ntnu.no | øst
stipendiat   

Anette Hansen  | anette.hansen @ hit.no | 466 25 509 | sør
stipendiat  

Anne Serine Fottland  | anne.serine.fottland @ uit.no | 77 64 57 18 | nord
daglig leder  

Aud Obstfelder  | aud.obstfelder @ ntnu.no | øst
professor og forskningsleder  

Bente Nordtug | bente.nordtug @ hint.no | 928 84 246 | 74 02 29 63 | midt
forsker  

Bjarte Folkestad  | vest
førsteamanuensis  

Bjørg Dale  | bjorg.dale @ uia.no | 37 23 37 52 | sør
førsteamanuensis og  faglig leder  

Bjørn Kvaal  | bjorn.kvaal @ ntnu.no | øst
informasjonsrådgiver

Bjørnulf Arntsen | bjornulf.arntsen @ uia.no | 37 23 37 60 | sør
stipendiat  

Bodil Hansen Blix | bodil.hansen.blix @ uit.no | 77 66 06 82 | nord
post doc 

Christine Øye | christine.oye @ hib.no | 55 58 71 86 | vest
førsteamanuensis  

Davina Allen  | allenda @ cardiff.ac.uk | øst
Professor II

Eva Langeland | eva.langeland @ hib.no | 55 58 78 69 | 416 63 141 | vest
førsteamanuensis   

Frode Fadnes Jacobsen | frode.fadnes.jacobsen @ hib.no |  55 58 72 12 | vest
professor og forskningsleder 

Gudmund Ågotnes | gudmund.agotnes @ hib.no | 55 58 56 22 | vest
stipendiat 

Gunn Eva Myren Solum | gunn.e.solum @ hint.no | 907 85 720 | 74 21 23 00/52 | midt
stipendiat 

Hanne Tuntland | hanne.tuntland @ hib.no | 55 58 78 39 | vest
førstelektor/stipendiat 

Hege Kristin Andreassen  | hege.k.andreassen @ ntnu.no | 976 13 514 | øst
førsteamanuensis

Hilde Haaland-Kramer | hilde.haaland-kramer @ hib.no | 55 58 55 94 | vest
daglig leder 

Hilde Thygesen | hilde.thygesen @ ntnu.no | øst
førsteamanuensis  

Hildfrid Brataas | hildfrid.brataas @ hint.no | 901 73 187 | 74 02 29 77 | midt 
professor  

Ingebjørg Børsheim  | vest
høgskolelektor

Ingela Enmarker | ingela.enmarker @ hint.no | 74 21 23 49 | midt
professor og forskningsleder

Ingvild Tollehaug Jevne | ingvild.jevne @ ntnu.no | 61 13 54 29 | øst
informasjonsrådgiver

Janet Dewing | vest
professor II  

Jill-Marit Moholt | jill-marit.moholt @ uit.no | nord
stipendiat  

Jim Skarli | jim.skarli @ ntnu.no | 61 13 53 67 | øst
forsker 

Jorunn Drageset | jorunn.drageset @ hib.no| 55 58 55 89 | vest
prosessor 

Jørn Isaksen  | jorn.isaksen @ ntnu.no| 61 13 54 30 | øst
førsteamanuensis

Kaia Paulsen | kaia.paulsen @ ntnu.no | 61 13 54 99 | øst
forsker

Kari Bjerke Gjærde | kari.gjaerde @ ntnu.no | 61 13 53 72 | øst 
daglig leder

Kari Hjelle | vest
førsteamanuensis

Kathrine Cappelen | Kathrine.Cappelen @ hit.no | 35 57 54 06 | sør 
høgskolelektor 

Ketil Normann | nord
professor og forskningsgruppeleder  

Kirsten Lange | 91 32 68 73 | 74 11 22 06 | kirsten.lange @ hint.no | midt
daglig leder 

Kjersti Karoline Danielsen | sør
førsteamanuensis

Knut Øvsthus | knut.ovstehus @ hib.no | 55 58 72 34 | vest
professor 

Laila Tingvold  | laila.tingvold @ ntnu.no | 61 13 53 61 | øst
førsteamanuensis 

Lars Bauger   | lars.bauger @ hit.no |  sør
stipendiat 

Lill Sverresdatter Larsen | lill.sverresdatter.larsen @ uit.no | nord
stipendiat 

Maren Sogstad | maren.sogstad @ ntnu.no | 61 13 54 53 | øst
førsteamanuensis 

Mari Synnøve Berge | mari.synnove.berge @ hib.no | 55 58 56 14 | vest
stipendiat

Marianne Skinner | marianne.skinner @ ntnu.no | 61135430 | øst
førsteamanuensis

Marijke Veenstra | marijke.veenstra @ ntnu.no | øst
førsteamanuensis 

Morten Sangvik | morten.sangvik @ ntnu.no | øst
informasjonsrådgiver 

Nina Beate Andfossen  | nina.andfossen @ ntnu.no | 61 13 54 12 | øst
stipendiat

Nina Olsvold  | nina.olsvold @ diakonova.no | øst
Førsteamanuensis 2

Oddrun Elin Sortland | oddrun.eilin.sortland @ hib.no | 470 33 143 | 55 58 55 41 | vest
stipendiat

Oddvar Førland  | oddvar.forland @ hib.no | 94887055 | 55 58 75 14 | vest
førsteamanuensis  

Olbjørg Skutle  | vest
høgskolelektor 

Per Gunnar Disch | Per.G.Disch @ hit.no | 35 57 54 05 | sør
førstelektor 

Ragnhild Hellesø | ragnhild.helleso @ ntnu.no | øst
professor  

Ragnhild Omli | ragnhild.omli @ hint.no | 959 73 556 | 74 21 23 09 | midt
førsteamanuensis 

Randi Stokke | randi.stokke @ ntnu.no | 61 13 53 42 | øst
stipendiat

Rigmor Einang Alnes | ra @ hials.no | 70 16 13 96 | midt
førsteamanuensis  

Rita Kristin Klausen  | rita.k.klausen @ uit.no | 77 66 07 13 | nord
forsker  

Ruth Øfsti  | ruth.ofsti @ nord.no | 92615458 | midt
stipendiat

Rose Mari Olsen  | rose.olsen @ hint.no | 976 06 180 | 74 21 23 39 | midt
førsteamanuensis

Silje Sveen | silje.sveen @ ntnu.no | 61 13 53 09 | øst
forsker

Siri Andreassen Devik  | siri.devik @ hint.no | 473 70 814 | 74 21 23 45 | midt
stipendiat

Sissel Rødland Dalen  | sissel.r.dalen @ ntnu.no | 61 13 54 20 | øst

Siv Magnussen | siv.magnussen @ ntnu.no | 61 13 53 58 | øst
stipendiat  

Susan Saga | susan.saga @ hist.no | midt
førsteamanuensis

Tina Lien Barken |  tina.l.barken @ uia.no | sør 
stipendiat

Tobba Sudmann | tsu @ hib.no | vest
førsteamanuensis  

Tomasz Ciamulski | tomasz.ciamulski @ hib.no | vest 
førsteamanuensis  

Tone Elin Mekki | tone.elin.mekki @ hib.no | 416 85 186 | 55 58 55 24 | vest
førsteamanuensis

Tor Inge Romøren  | tromoren @ online.no | 936 35 855 | øst
Professor Emeritus  

Tore Wentzel-Larsen | tore.wentzel-larsen @ ntnu.no | øst
forsker

Torunn Hamran | torunn.hamran @ uit.no | 77 64 48 58 | nord
professor og faglig leder

Trude F. Eines  | trude.f.eines @ himolde.no | 926 09 144 | midt
førstelektor   

Tilknyttet på prosjektbasis eller forskningsgrupper

Anne K. Malm høgskolelektor
Anne Marit Sandvoll Førsteamanuensis
Anne-Margrethe Støback Universitetslektor
Arne Rehnsfeldt Professor
Astrid Gramstad Førsteamanuensis
Astrid Norberg Professor II
Aud Moe Førsteamanuensis
Aud-Mari Sohini Fjelltun PhD Helsevitenskap
Bengt Karlsson Professor II
Birgitte Graverholt Stipendiat
Bodil Furnes Førsteamanuensis
Cathrine Arntzen Førsteamanuensis
Dag Olaf Torjesen professor
Egil Kjerstad Forsker
Eirik Lind Ingens Stipendiat
Elisabeth Aase høgskolelektor
Ellen Ramvi Post doc.
Eva Østvik Universitetslektor
Grethe Dåvøy Førstelektor
Gro Lorentzen førstelektor
Gunn Hågensen Stipendiat
Hans Inge Sævareid førsteamanuensis
Helge Folkestad Førsteamanuensis
Herdis Alvsvåg Professor
Ingelin Testad Førsteamanuensis
Ingunn Lia høgskolelektor
Janet Ververda høgskolelektor
Jeanne Boge Førsteamanuensis
Jorun Høier Dosent
Karen Christensen Professor
Kari Martinsen Professor emeritus
Kari Vevatne Instituttleder
Karin Anna Petersen Professor
Kenneth Asplund Professor II
Kirsti Kuosa Universitetslektor
Linda Rykkje Stipendiat
Linn Sparby Stipendiat
Maj-Britt Råholm Professor
Mari Wolff Skaalvik Prodekan
Mariann Fossum førsteamanuensis
Marit Skraastad prosjektmedarbeider
Marthe M. Fensli førstelektor
Nils Henriksen Professor
Oddgeir Synnes Førsteamanuensis
Per Jørgen Langø Kristiansen                      Stipendiat
Petrin Eide Førstelektor
Randi Tosterud Førsteamanuensis
Ragnhild Skaar førstelektor
Sigrunn Drageset Førsteamanuensis
Sigrunn Hvalvik førsteamanuensis
Siri Moe Førsteamanuensis
Solveig Tomstad førsteamanuensis
Sylvi Monika Flateland førstelektor
Synne Gaarder Pedersen Stipendiat
Torbjørn Andersen Førsteamanuensis
Toril Agnete Larsen Førstelektor
Toril Midtbø Førstelektor
Tove Giske Førsteamanuensis
Ulrika Söderhamn professor
Vegard Snartland høgskolelektor
Åshild Slettebø professor