Wenche K. Malmedal

Bekymret for voldsutsatte eldre i koronakrise

Vi vet at mange eldre opplever å bli utsatt for vold og overgrep fra nærstående personer eller personer de er avhengige av, sier forsker Wenche K. Malmedal i denne kronikken som først ble publisert på Pensjonistforbundet sine hjemmesider.

Her finner du Pensjonistforbundet sine hjemmesider.

I en tid der alle kulturaktiviteter er avlyst, dagsentra er stengt og lokale møteplasser som kafeer og klubbhus ikke holder åpent, blir enda flere eldre isolert i sine hjem. Dette kan føre til økte spenninger og konflikter som kan resultere i vold og det er all grunn til å være ekstra bekymret for de mest sårbare og utsatte eldre.

Både barn og eldre er utsatt

Mange kommuner og organisasjoner har i disse dager økt fokus på ekstra sårbare grupper og utsatte barn nevnes ofte, noe vi er veldig glad for. Pensjonistforbundet er opptatt av at alle generasjoner skal tas vare på og er også ekstra oppmerksom på barn og ungdom. Vi ønsker at kommunene og organisasjonene i tillegg skal ta grep slik at utsatte eldre blir ivaretatt.

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Vi vet at mange eldre opplever å bli utsatt for vold og overgrep fra nærstående personer eller personer de er avhengige av. Tall fra en nasjonal forekomststudie (NKVTS, 2017) viser at blant eldre hjemmeboende personer over 65 år har rundt 5 % opplevd å være utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt det siste året, noe som utgjør over 40 000 eldre. Sannsynligvis er det reelle tallet høyere, begrunnet i utfordringer med denne typen studier (eks. de aller eldste ikke inkludert, minoritetseldre ikke inkludert, samt at de aller sykeste kan ha hatt vansker med å delta).

Også ansatte kan begå vold

Den som utøver volden er i de fleste tilfellene i relasjon til den utsatte. Flere voldsutsatte rapporterte også at fysisk helse og følelsesmessige problemer begrenset deres vanlige aktiviteter og daglige gjøremål i og utenfor hjemmet og deres sosiale omgang med andre. Vi vet også at ansatte kan begå vold og overgrep mot hjemmeboende syke og hjelpetrengende.

Kommunene må ta problematikken på alvor

Trondheim kommune har, som TryggEst pilot, gått ut med en kontakttelefon til de som ikke vet hvordan de skal håndtere sinne og aggresjon. Dette er veldig bra og andre kommuner bør følge etter. Men det må også komme tydelig fram på kommunens hjemmesider og gjennom media hvor voldsutsatte eldre kan henvende seg. Bare tre kommuner har Vern For Eldre og bare 12 kommuner/bydeler er med i TryggEst-prosjektet.

Alle kommuner må ta denne problematikken på alvor og sørge for at de har muligheter til å fange opp og hjelpe voldsutsatte eldre – særlig i disse dager, sier førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning på NTNU, Wenche K. Malmedal.

Vold i sykehjem blir tema under Den syvende nasjonale konferansen for omsorgsforskning. Her vil Aftenposten fortelle om sitt arbeid med dette, mens Wenche K. Malmedal vil følge opp fra et vitenskapelig standpunkt.