Bibi Hølge-Hazelton

Viktig og vanskelig med nysgjerrig kultur

Bibi Hølge-Hazelton er professor i klinisk sykepleie og tilknyttet Sjællands Universitetshospital ved Syddansk universitet. Hun kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning for å snakke om faglig ledelse og utvikling av et anvendelsesorientert forskningsmiljø.

Klikk her hvis du vil se forskerprofilen til Bibi Hølge-Hazelton.

Utviklingskultur i sykepleien

Professor Bibi Hølge-Hazelton har i mange år arbeidet med ledere, forskere, utviklingsansvarlige og utdanningsansvarlige for å styrke forsknings- og utviklingskulturen innen sykepleiefaget. Hun har bred kunnskap om kapasitetsoppbygging og forsknings- og utviklingskultur i klinisk praksis. Hølge-Hazelton er redaktør for en antologi om nettopp dette som har blitt utgitt for tredje gang i 2018. Boken har femten forfattere som deler av sin kunnskap om implementering, utdanning, forskningskultur og mye annet.

Klikk her for komme til boken (pdf).

Viktig og vanskelig med nysgjerrig kultur

Foredraget hennes under Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning heter «Faglig ledelse og utvikling av et anvendelsesorientert forskningsmiljø». På spørsmål om hvorfor dette er viktig, svarer den danske professoren at:

– Ledere på flere niveauer har behov for at blive styrket og anerkendt i den vigtige og svære opgave det er at skabe og fastholde en nysgerrig kultur.

Hun framholder to grunner til at god faglig ledelse og utviklingsorientert kultur er et aktuelt tema.

Bedre behandling og økt trivsel

– Vi ved at patienter og pårørende får en bedre og sikrere behandling, og vi ved at personalet trives bedre i et udviklingsorienteret miljø, sier Bibi Hølge-Hazelton.

Du kan høre professor Bibi Hølge-Hazelton under den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning. Konferansen finner sted på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for årets konferanse er «Samspill i praksis».

Denne videoen viser noen av foredragsholderne.

Samspill i praksis

Samspill er en forutsetning for at kommunale helse- og omsorgstjenester skal være kunnskapsbaserte og nyskapende. Hvis kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet skal være kjennetegn ved tjenestene, må vi lære av hverandre gjennom kritiske diskusjoner. Samspill griper inn i alle aspekter ved omsorgen og arbeidet med den, sier Senter for omsorgsforskning på konferansens hjemmesider.