Torunn Hamran

Torunn takker av

Siden oppstarten i 2008 har Torunn Hamran vært faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Nå blir professoren pensjonist.

– Det finnes mange kurer mot kjærlighetssorg, både sjokolade og rødvin. Men det er kanskje ikke så konstruktivt. Noen velger å holde seg veldige aktive. Da vi tok inn over oss at Torunn skulle bli pensjonist, så ble det en kjærlighetssorg. Vi svarte med å bli veldige aktive, og lagde denne sammenkomsten.

Startet som helsesøster

Det sa Torunn Hamrans kolleger Bodil Hansen Blix og Astrid Gramstad, da de onsdag ønsket velkommen til faglig symposium ved UiT – Norges arktiske universitet. Hensikten var å takke av sin avtroppende sjef og tidligere veileder.

Blant deltakerne var en rekke mennesker Hamran har jobbet med helt siden hun var nyutdannet helsesøster og etter hvert stipendiat ved Universitet i Tromsø i 1983.

– Vi valgte et faglig symposium. For Torunn har satt spor, og vi kunne velge foredragsholdere på øverste hylle, sa Blix og Gramstad.

Hjalp til på Grønland

En av disse var Lise Hounsgaard.

– Du har preget min utdanning og min forskning, og har vært en flott samarbeidspartner ved oppbygging av forskningsmiljøet ved Grønlands universitet, sa Hounsgaard.

Hun er forsker i sykepleie ved Syddansk Universitet i Danmark og forskningsleder ved Institutt for sykeleie og helsevitenskap ved Grønlands universitet.

At det nå fokuseres på grønlandske pasienter i forskningen er viktig for å bygge opp helsevesenet i en ny tid på Grønland, fortalte Hounsgaard.

Hun trakk fram som eksempel på Hamrans faglige arbeid også en bok fra 1991 om pleiekultur som ble godt mottatt av sykepleierstudenter i Danmark.

– Hamran har vært inspirator, rollemodell, medlem av phd-utvalg i Grønland og mye mer, sa Hounsgaard.

Anbefalte bok til kolleger

Boken om pleiekultur var det første Siri Moe, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet, leste av det Torunn Hamran har skrevet. Senere anmeldte Moe den i Fysioterapeuten, og anbefalte boken til sine kolleger.

– Når det er viktige faglige spørsmål vi diskuterer, så hører vi ofte med Torunn før vi konkluderer, sa Moe, som sammen med Hamran har skrevet «Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten – ulike behov eller forskjellsbehandling?» i rapportserien til Senter for omsorgsforskning, og som betegnet Hamran også som en sterk systematiker.

Kollega i mange år, professor Ingunn Elstad ved UiT Norges arktiske universitet, har blant annet forsket på kvinneforeningene og de frivillige organisasjonene sin betydning for oppbygging av helse- og omsorgstjenester i Nord-Norge. Dette er ett av temaene i boka «Sykdom – Nord-Norge« før 1940, som hun utga sammen med Hamran i 2009.

I symposiet fortalte hun om forskningen sin etter utgivelsen av boka, med hovedvekt på Sanitetsforeningene i tvangsevakueringen høsten 1944.

Jobbet i påsken

Marianne Eliassen, stipendiat ved UiT, snakket om stipendiaterfaringer fra den nasjonale, forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).

– Ofte når vi møttes presenterte vi prosjektene vi holder på med. Da kom forskjell på novise og ekspert tydelig fram. En gang sa Torunn at det skulle skrives søknad om midler til forskerskolen. Neste gang vi møttes fortalte hun at hun hadde skrevet søknaden i påsken, sendt søknaden og fått penger – mens jeg holdt fortsatt på med artikkel nummer én. Hun reder grunnen for oss som kommer nedenfra, sa Eliassen.

– Takk for din innsikt i nasjonal og lokal kunnskap og ditt samfunnsperspektiv, om taus kunnskap og for at au har satt fenomenet og pasienter som lett glemmes på dagsorden, sa Herdis Alvsvåg, professor VID Vitenskapelig høgskole i Bergen.

– Torunn ble et begrep

Nina Emaus, professor og leder for Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet, la vekt på at Hamrans virke ved Universitet har vært en reise i kontinuerlig endring og utvikling.

– Du ble et begrep, fordi arbeidet ditt var synlig, sa Emaus.

Tatt av vinden

Astrid Gramstad og Bodil Hansen Blix utgjorde arrangementskomiteen sammen med Anne Serine Fottland. Gramstad og Blix tok et tilbakeblikk fra tiden deres med Hamran som veileder med Olav H. Hauges dikt «Du var vinden»:

Eg er ein båt 
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind!

– Torunn stilte oss kritiske spørsmål. Hun kom med forslag til endringer, men ga oss frihet til å ta egne valg. Og med det eget et ansvar, sa Gramstad og Blix, som avsluttet:

– Torunn hjalp oss å finne vinden i oss selv.

Har diskutert og ledd mye

Professor emeritaen selv svarte med å betegne seg som heldig og privilegert som fikk være veileder for de to, og for samarbeidet hun har hatt med de som holdt faglige innlegg på symposiet.

– Og takk for faglige diskusjoner. Det har alltid vært hjelp å få, og vi har ledd mye. Jeg skal fortsatt være del av det faglige felleskapet, selv om det formelle arbeidsforholdet nå er slutt. Jeg skal følge noen prosjekter, og jeg har gode venner blant de ansatte som vil bety mye for meg, sa Hamran.