To poeng til gutta!

To poeng til gutta!

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra nyttår. Da blir det lov å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag. Dermed kan det hende du finner to poeng under juletreet hvis du har vært snill gutt.

NTNU er positive

NTNU er blant dem som vil benytte seg av muligheten. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har tradisjonelt vært dominert av studier med mange gutter. Men etter at universitetet ble fusjonert med høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik, har NTNU fått flere fag der jenter er i stort flertall.

– Alle studier med mindre enn 40 prosent av ett kjønn skal gjennomføre tiltak for å bedre balansen, sier rektor Gunnar Bovim til Adresseavisen.

Like muligheter

Hege Kristin Andreassen ved Senter for omsorgsforskning arbeider i øyeblikket med en artikkel om omsorg og kjønn og har tidligere studert rekruttering av menn til barnehager. Hun er positiv til kjønnskvotering.

– Utgangspunktet for denne typen tiltak er at vi ønsker oss et samfunn der valgmulighetene ikke styres av hvilket kjønn du har eller hvor i landet du bor. Når man ser et mønster man ønsker å endre iverksetter man tiltak som kan bidra til å utjevne balansen. Guttepoeng er et slikt tiltak, og det tror jeg sikkert vil kunne fungere for sykepleierutdanningen ved NTNU, sier forskeren på telefon fra Tromsø.

Vellykket kvinnekvotering

Norge vedtok i 2003 et krav om at kvinner skal utgjøre minst 40 prosent av styrene i allmenne aksjeselskap. Det har man lykkes med. Siden 2002 har kvinneandelen økt fra 6 prosent til 42 prosent. Til sammenlikning er gjennomsnittet i EU 14 prosent.

Jenter har fått to ekstra poeng ved opptak til mange teknologiutdanninger og ingeniørutdanninger og det har vært av stor betydning. Da kjønnspoengene for kvinner ble fjernet på en rekke sivilingeniørutdanninger i 2016 førte dette til at kvinneandelen på industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU sank med 40 prosent på et år. Mange mener at poengene ble fjernet for tidlig.

10 prosent mannlige pleiere

I dag er omlag 10 prosent av sykepleierne i Norge menn. Det utgjør omtrent 10 000 mannlige sykepleiere. Forholdet er det samme ved sykepleierutdanningen på NTNU i Gjøvik hvor andelen mannlige sykepleierstudenter har ligget stabilt på rundt 10 prosent i flere år.