Tidsskrift for omsorgsforskning

Sommerinfo fra redaktør Førland

Her kommer litt sommerinfo fra Tidsskrift for omsorgsforskning og redaktør Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning i Bergen.

Fra 2019 publiserer Tidsskrift for omsorgsforskning sine nye artikler fortløpende, etter hvert som de er faglig godkjente. Dette gjør at forskningen kommer raskere ut til sektoren. Så langt i år er til sammen elleve ulike artikler publisert og nå er tidsskrift nummer 1 fullt og «lukkes». Hvis du klikker her vil du finne artiklene samlet.

De neste artiklene publiseres på samme måten, mens nr. 3-2019 blir et rent temanummer med tittelen: Teknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Artiklene i dette temanummeret publiseres samlet i desember 2019. 

Det er kjekt å se at artiklene i Tidsskrift for omsorgsforskning blir lest mer og mer; fra 4 808 i 2016, 13 927 i 2017 til 31 448 i 2018. Blant Universitetsforlagets elleve vitenskapelige tidsskrift har Tidsskrift for omsorgsforskning stadig de mest leste artiklene siste 30 dager. Klikk her og scroll hvis du vil se listen.

Dersom du ønsker publiseringsvarsel når nye artikler kommer ut, så kan du klikke på denne lenken og trykke på det blå feltet midt på siden. Vi håper og tror artiklene kommer til nytte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, så spre gjerne lenken.  

Redaksjonen vil benytte anledningen til å ønske dere en god sommer! 

Beste hilsen fra Oddvar Førland 

Redaktør Tidsskrift for omsorgsforskning