Pål Romundstad

– God delingskultur med Tidsskrift for omsorgsforskning

Forskning bør publiseres internasjonalt og på engelsk. Men det finnes unntak, som når målgruppen er norsk og jobber i praksisfeltet i norske kommunene. Dette balanserer Tidsskrift for omsorgsforskning på en god måte, mener forskningsleder ved NTNU.

Pål Richard Romundstad er professor og prodekan for forskning, det vil si leder for forskningsarbeidet, ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

– NTNU og de andre universitetene og høgskolene i Norge er opptatt av at forskning ikke er ferdig før den er delt. Målet er at kunnskap kan tas i bruk internasjonalt, og det vil da si at den må skrives på engelsk. Forskningen bør også være fritt tilgjengelig, fordi målet er «kunnskap for en bedre verden» som også er NTNUs visjon, sier Romundstad. 

Han mener Tidsskrift for omsorgsforskning (TFO) på en god måte lever opp til denne delingskulturen, selv om artiklene ikke publiseres på engelsk. 

– At forskningsartiklene har en engelsk oppsummering er bra, men ut over det blir ikke forskningen gjort tilgjengelig internasjonalt. På den annen side har TFO definert de ansatte i praksisfeltet innen helse og omsorg i norske kommuner som en sentralt målgruppe. Da blir det også naturlig å publisere på norsk, fordi forskningsartikler på engelsk her trolig ville ha gjort funnene mindre tilgjengelige for målgruppen, mener Romundstad.

Fakultet for medisin og helsevitenskap har som utgangspunkt at kunnskap ikke deles gjennom tidsskrift som TFO.

– Men med oppdraget som Senter for omsorgsforskning her har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet med å spre ny kunnskap til praksisfeltet til kommunene, er dette en løsning som virker riktig. Kommunene og praksisfeltet er et nokså forsømt område hos NTNU, derfor er jobben Senter for omsorgsforskning gjør gjennom forskning, oppsummering av kunnskap og deling av denne informasjonen så viktig, sier Romundstad. 

Han sier at praksisen med fri tilgang på alle artiklene i TFO er riktig og viktig, og at det er i tråd med «en åpen vitenskap».

Romundstad mener at utviklingen med stadig flere lesere av TFO tyder på at Senter for omsorgsforskning lykkes med oppdraget.

– TFO må balansere lesergruppenes behov for at forskningen er tilgjengelig og forståelig for dem, samtidig som forskning har et rammeverk som skal følges for at det nettopp skal være forskning. Dette er sikkert utfordrende, men det virker som TFO løser dette på en god måte ut fra sitt gode tilfang av forskningsartikler og jevn økning i antall lesere, sier Romundstad.