Aud Obstfelder, Frode Jacobsen, Ingunn Moser

Nytt temanummer om teknologi i helse og omsorg

Aud Obstfelder, Frode F. Jacobsen og Ingunn Moser har vært gjesteredaktører i siste nummer av Tidsskrift for omsorgsforskning. Vi har snakket med Frode F. Jacobsen om nummeret som tar for seg teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Teknologi brukes stadig mer i helse- og omsorgstjenester, også ved livets slutt. Men det kan fort oppstå noen etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi i pasientens eget hjem når livet er i ferd med å gå mot slutten. Det har gitt Frode F. Jacobsen nye tanker, etter å ha vært gjesteredaktør sammen med Aud Obstfelder og Ingunn Moser i temanummer av Tidsskrift for omsorgsforskning. 

Tema er teknologi i helse- og omsorgstjenestene.

Hvorfor teknologi?

Jacobsen er professor og faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, vest, mens Obstfelder har tilsvarende stilling ved Senter for omsorgsforskning, øst. Moser er professor og direktør ved VID Diakonhjemmet.

– Hvorfor et eget temanummer om teknologi?

– Teknologi i helse og omsorg satses det mye på i Norge, og i økende grad også utenfor spesialisthelsetjenestene, i kommunene. Forskningen på temaet i Norge og Norden har relativt kort historie, og derfor tenker jeg det er viktig å få fram innsikter fra forskningen som finnes, noe som gjerne kan inspirere til mer forskning på feltet, sier Jacobsen. 

– Hvem er målgruppe?

– Det er både forskningsmiljøer og ansatte og ledere innen helse- og omsorgstjenestene.

– Er teknologi i helse- og omsorgstjenestene blitt så etablert at fagområdet kan betegnes som «modent»?

– Om du tenker på implementering av teknologi i tjenestene – og da mer enn på forskningen på dette, og spesielt på digital teknologi, synes området ennå lite modent, selv om man begynner å få noen års erfaring med visse typer teknologi slik som trygghetsalarm og sporingsteknologi. Teknologi i helse og omsorg er et komplisert område der innsikter både fra helse- og samfunnsfaglig, og ingeniørfaglig side trengs og der involverte fagfolk trenger mye tid til gjensidig læring og til gode samarbeidsformer.

– Noe leserne bør kunne lære ut fra artiklenes innhold?

Organisering og kontekst

– To ting jeg særlig ønsker å trekke fram er at implementering av teknologi handler vel så mye om organisasjon og organisering som om teknologi, og at hvorvidt bestemte teknologier fungerer avhenger mye av kontekst, både de små kontekster nær brukerne, og de større kontekster som hvordan teknologiene inngår i tjenestene og tjenestetilbudet i bestemte kommuner og helseorganisasjoner, sier Jacobsen.

– Har du lært noe nytt ut fra innholdet i artiklene?

– Ja, så absolutt. For eksempel kompleksiteten av etiske og juridiske dimensjoner ved anvendelse av teknologi i eget hjem i livets siste fase.

– Én artikkel er på engelsk. Er det en styrke eller et minus, med tanke på at ikke alle ansatte i praksisfeltet i Norge synes det er like enkelt å lese akademiske artikler på engelsk?

– Jeg tenker at å åpne for noen engelskspråklige artikler kan styrke Tidsskrift for omsorgsforskning, men at hoveddelen av artiklene bør være på norsk eller andre skandinaviske språk, nettopp med tanke på at tidsskriftet skal være mest mulig tilgjengelig for praksisfeltet, sier Jacobsen.