Haugtun sykehjem på Gjøvik og Senter for omsorgsforskning (SOF) ved NTNU Gjøvik lager nå i fellesskap søknad til Forskningsrådet om opptil ti millioner kroner. Målet er å finne fram til nyttig velferdsteknologi. Fra venstre forsker Jørn Isaksen (SOF), virksomhetsleder Målfrid Schiager i Gjøvik kommune, forskningsleder Aud Obstfelder (SOF) og prosjektleder Anne Marit Åslund ved Utviklingssenter for sykehjem i Oppland. (Foto: Bjørn Kvaal)

Skal sammen finne teknologi for eldre

Hva slags teknologi vil eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester ha glede av? Det er noe Gjøvik kommune og forskere ved NTNU Gjøvik vil finne ut av, når de nå sammen søker Forskningsrådet om penger til et fireårig prosjekt.

«Alle» er opptatt av at ny teknologi er mye av løsningen i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kommunene skal bli mer effektive og brukerne skal bo i egen bolig lenger og bli mer selvhjulpne. Men hva slags teknologi er løsningen på dette, og hva ønsker brukerne og de ansatte?

Vil ta inntil fire år

Utviklingssenter for sykehjem i Oppland, hvor Gjøvik er vertskommune, har invitert med Senter for omsorgsforskning ved NTNU Gjøvik til å skrive søknad om forskningsmidler som skal sendes Forskningsrådet i oktober i år.

Budsjettet kan bli opptil ti millioner kroner, arbeidet skal pågå i inntil fire år og involvere ansatte og beboere ved et sykehjem, og en rekke forskere.

Planen er å bruke Haugtun omsorgssenter i Gjøvik som base for den praktiske delen av forskningsarbeidet. Haugtun er et utviklingssenter i Oppland, det vil si et sykehjem med særlig ansvar rundt forskning og utvikling.

Tett på beboerne

Senter for omsorgsforskning og Avdeling for informatikk og medieteknikk ved NTNU Gjøvik vil stå for det forskningsfaglige. Søknaden om forskningsmidler vil inngå som en del av satsingen på Helsevel. Helsevel er programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Dette er den viktigste og største enkeltaktiviteten i Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år (FASE).

– Dette er en viktig måte å drive praksisnær forskning på, der kompetansen til ansatte og brukerne blir sterkt involvert, sier virksomhetsleder Målfrid Schiager i Gjøvik kommune og forskningsleder Aud Obstfelder ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik.

Må finne nye løsninger

Målet med forskningen er økt livskvalitet for eldre på sykehjem.

– For eksempel trodde vi lenge at nettbrett skulle være en god løsning for mange eldre. Men eldre er en stor og sammensatt gruppe. Og brett i seg selv er ingen løsning på elders kommunikasjonsbehov. Det er mulighetene brettene kan gi, hvordan ansatte og pårørende involveres når de eldre trenger hjelp til å bruke teknologien, og hvor brukervennlig teknologien er, som avgjør. Dette må vi finne ut av. Men om nettbrett i det hele tatt er del av svaret vet vi ikke ennå, understreker Sashidaran Komandur, førsteamanuensis ved Avdeling for informatikk og medieteknikk ved NTNU Gjøvik.

– Trenger dere tre-fire år på å finne ut dette?

– Behovene er ulike, teknologien endrer seg fort og vi vet faktisk lite om det alle er opptatt av – at ny teknologi skal være svaret på mange av de kommunale utfordringene rundt pleie og omsorg, sier forsker og vernepleier Jørn Isaksen ved Senter for omsorgsforskning.

Får svar i 2017

Han skal, sammen med Sashidaran Komandur, Senter for omsorgsforskning og førsteamanuensis II Line Melby ved SINTEF, samarbeide med Gjøvik kommune om dette prosjektet hvis Forskningsrådet vil støtte arbeidet.

Oslo MedTech vil bistå med å trekke inn samarbeidspartnere rundt teknologiløsninger.

Svaret på søknaden får Senter for omsorgsforskning og Gjøvik kommune på nyåret 2017.